HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

 

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI NĂM 2018

      Ngày 16 tháng 12 năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018. Về dự Hội nghị có 68 đại biểu là cán bộ, công nhân ưu tú được bầu từ Hội nghị các phòng, phân xưởng sản xuất, ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP cũng về dự và chỉ đạo Hội nghị.  

      Năm 2017 tình hình kinh tế thế giới đã có nhiều khởi sắc, tăng trưởng và thương mại toàn cầu đã phục hồi. Tình hình kinh tế trong nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, dự báo 13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội do Quốc hội giao cho Chính phủ thực hiện đều đạt và vượt, trong đó tăng trưởng GDP dự báo sẽ đạt mức 6,7%, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực, lạm phát kinh tế được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên nền kinh tế trong nước vẫn còn đối mặt với những khó khăn thách thức không nhỏ: do nguồn cung tăng, tổng cầu và sức mua vẫn còn yếu, công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm sút, tổng vốn cho đầu tư của các doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, tình hình thiên tai, bão, lũ diễn biến phức tạp và bất thường làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của dân cư.

      Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, năm 2017 vẫn là một năm khó khăn khi than sản xuất ra tiêu thụ chậm, lượng than tồn kho ở mức cao, giá bán tiếp tục giảm thấp do phải cạnh tranh với than nhập khẩu giá rẻ và các nhà sản xuất than khác ngoài Tập đoàn. Năm 2017 cũng là năm mà Tập đoàn đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu lao động, theo đó lực lượng lao động phục vụ, phụ trợ tại các đơn vị trong Tập đoàn giảm mạnh, dẫn đến chi phí để giải quyết chế độ cho lực lượng lao động này cũng tăng. Tập đoàn phải chủ động điều chỉnh sản lượng than khai thác phù hợp với nhu cầu tiêu thụ than, tiết giảm chi phí tối đa nên nhu cầu mua sắm vật tư hàng hóa, sửa chữa các công trình cơ khí và thiết bị khai thác của các đơn vị trong Tập đoàn giảm đáng kể so với kế hoạch đầu năm.

      Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tập đoàn TKV, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, các đối tác trong và ngoài Tập đoàn TKV, cùng với đó là sự cố gắng nỗ lực của bộ máy điều hành và đội ngũ làm công tác tìm kiếm thị trường nên Công ty vẫn duy trì ổn định công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động với kết quả cụ thể như sau:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2017: 359,235 tỷ/kế hoạch 350 tỷ; đạt tỷ lệ 102,64% so với kế hoạch năm.

– Doanh thu sản xuất: 162,275 tỷ/kế hoạch 165 tỷ; đạt tỷ lệ 98,35% so với kế hoạch năm.

– Doanh thu kinh doanh: 196,96 tỷ/kế hoạch 185 tỷ; đạt tỷ lệ 106,46% so với kế hoạch năm.

– Tiền lương bình quân: 7,3 triệu/kế hoạch 7,3 tr.đồng người/tháng; đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch năm.

– Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ /kế hoạch 3 tỷ; đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm.

 

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 do đồng chí Giám đốc Công ty trình bầy; được nghe các tham luận của các đơn vị, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty về các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Hội nghị đã bầu được đoàn đại biểu đi dự Hội nghị người lao động cấp trên, Bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019, bầu người đại diện cho người lao động đối thoại với người sử dụng lao động và lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh quản lý bao gồm: Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng. Hội nghị cũng đã tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

      Với nhận thức sâu sắc rằng để hoàn thành được kế hoạch năm 2018, mỗi cá nhân, tập thể người lao động cần phải đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để vượt qua những khó khăn, thách thức. Hội nghị đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung cơ bản như sau:

Kế hoạch doanh thu 2018:                       328 000 000 000 đồng

Trong đó:

+ Doanh thu sản xuất cơ khí:                    153 000 000 000 đồng

+ Doanh thu kinh doanh:                           175 000 000 000 đồng

– Kết quả sản xuất kinh doanh:              2 800 000 000 đồng

– Tiền lương bình quân:                          7 250 000 đồng/người/tháng

 

      Một số hình ảnh về Hội nghị đại biểu người lao động  Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI năm 2018:

DSC_0082

Khai mạc Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 Công ty Cổ phần Cơ khí

và Thiết bị áp lực – VVMI

 

DSC_0096

Ông Nguyễn Mạnh Tú – Giám đốc Công ty trình bầy báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 

DSC_0100

Ông Phạm Công Lộc, Phó giám đốc – Chủ tịch Công đoàn báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

 

DSC_0101

Ông Vũ Hồng Anh – Trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2019

 

DSC_0103

Bà Nguyễn Thị Huệ – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn công tác bầu cử

 

DSC_0109

 Đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018

 

DSC_0122

Đại biểu tham luận tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018

 

DSC_0125

 Ông Vũ Đình Lên – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

DSC_0129

 Ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty tặng giấy khen cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017

 

DSC_0133

Ông Nguyễn Mạnh Tú – Giám đốc Công ty và Ông Phạm Công Lộc – Chủ tịch Công đoàn Công ty ký bổ sung thỏa ước lao động tập thể năm 2017-2019

 

DSC_0136

Ông Phạm Văn Huyền – Thư ký Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị

Đối tác & khách hàng