Giới thiệu

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

Xem chi tiết
Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…ngày tháng…năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty bao gồm:

Xem chi tiết
Danh hiệu đạt được

Trong nhiều năm qua, sự nỗ lực cố gắng không mệt mỏi của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam…

Xem chi tiết
Đối tác & khách hàng