HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2016 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

   

 

    Ngày 20 tháng 12 năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. Về dự Hội nghị có 73 đại biểu là cán bộ, công nhân viên ưu tú được bầu từ hội nghị các phòng, phân xưởng sản xuất, ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP cũng về dự và chỉ đạo Hội nghị.  

    Năm 2016 được đánh là năm hết sức khó khăn do bối cảnh kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp, nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn thách thức, các hoạt động SXKD của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự điều hành nhạy bén, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, tập thể Ban lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo lợi nhuận, thu nhập và việc làm cho người lao động.

Tổng doanh thu thực hiện năm 2016: 346,143 tỷ /kế hoạch 400 tỷ ; đạt tỷ lệ 86,54% so với kế hoạch năm.

– Doanh thu sản xuất: 174,227 tỷ /kế hoạch 185 tỷ; đạt tỷ lệ 94,18% so với kế hoạch năm.

– Doanh thu kinh doanh: 171,916 tỷ /kế hoạch 215 tỷ; đạt tỷ lệ 79,96% so với kế hoạch năm.

Tiền lương bình quân: 7,283 tr.đồng/người/tháng – kế hoạch 7,283 tr.đồng/người/tháng; đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch năm.

– Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ /kế hoạch 3 tỷ; đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm.

 

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 do đồng chí Giám đốc Công ty trình bày; được nghe các tham luận của các đơn vị, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty về các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Hội nghị đã bầu được đoàn đại biểu đi dự Hội nghị người lao động cấp trên và lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh quản lý bao gồm: Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

   Với nhận thức sâu sắc rằng để hoàn thành được kế hoạch năm 2017, mỗi cá nhân, tập thể người lao động cần phải đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để vượt qua những khó khăn, thách thức. Hội nghị đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung cơ bản như sau:

Kế hoạch doanh thu 2017:                       350 000 000 000 đồng

Trong đó:

+ Doanh thu sản xuất cơ khí:                     165 000 000 000 đồng

+ Doanh thu kinh doanh:                           185 000 000 000 đồng

– Kết quả sản xuất kinh doanh:                   3 000 000 000 đồng

– Tiền lương bình quân:                           7 303 000 đồng/người/tháng 

Một số hình ảnh về Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI năm 2017:

 IMG_9942

(Khai mạc Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017)

 

IMG_9952 

(Ông Nguyễn Mạnh Tú – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017)

 

IMG_9947 

 (Ông Phạm Công Lộc, Phó giám đốc – Chủ tịch Công đoàn báo cáo hoạt động công đoàn năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017)

 

IMG_9971 

(Đại biểu tham luận tại Hội nghị người lao động năm 2017)

 

IMG_9973 

(Ông Phạm Đức Thiện – Uỷ Viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

 

IMG_9985 

(Đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017)

 

IMG_9988

(Ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tặng cờ cho đơn vị sản xuất kinh doanh khá nhất năm 2016)

 

 IMG_9990

(Ông Nguyễn Mạnh Tú – Giám đốc Công ty tặng giấy khen cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016)

Đối tác & khách hàng