ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2017-2022

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI

LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2017-2022

     Ngày 15 tháng 08 năm 2017 Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Về dự Đại hội có 75 đại biểu/ 78 đại biểu được triệu tập là các đoàn viên công đoàn ưu tư được bầu ra từ Đại hội công đoàn các bộ phận, ngoài ra còn có các đồng chí trong Ban thường vụ liên đoàn Lao động Huyện Gia Lâm và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin cũng về dự và chỉ đạo Hội nghị.  

     Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 vừa qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI đứng trước nhiều cơ hội mới, thách thức mới. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động phong trào nhận được sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty; đã đề ra các biện pháp, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty qua từng năm và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, điều kiện làm việc của người lao động ngày càng được cải thiện. Mặt khác Công ty còn nhận được sự  chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin và sự phối hợp chặt chẽ của Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm. Chính vì thế toàn thể CBCNLĐ và đoàn viên công đoàn công ty đã thể hiện ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn; đoàn kết nội bộ nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã đề ra.

     Tại Đại hội các đại biểu đã đã được nghe báo cáo của ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa XIII; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các đại biểu cũng được nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu vào báo cáo của Đại hội, Đại hội cũng đã được nghe ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Công ty và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin về các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Công đoàn Nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 07 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu được 05 đồng chí đi dự Đại hội công đoàn cấp Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ 2018-2023.

Các vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội:

     1. Thông qua báo cáo của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 trình Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

     2. Thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

     3.Ngoài ra Đại hội cũng đã thông qua được các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

 

 

 

Một số hình ảnh về Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022:

 

 1

Khai mạc Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

 2

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

 

 3

Đồng chí: Phạm Công Lộc, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo của BCH

Công đoàn Công ty khóa XIII tại Đại hội Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

 

 4

Các đại biểu tham luận tại Đại hội

 

 5

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

 6

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tú – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

 

 7

 Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Công đoàn Công ty

 

 8

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

 

 9

Đồng chí: Phùng Thị Lan – Thư ký Đại hội đọc dự thảo nghị quyết Đại hội

 

 10

BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

 

 

 

Đối tác & khách hàng